BOJEVNIK LUČI
Sam opišem bojevnika luči takole: Ko pomislimo na pomen besede bojevnik, največkrat pomislimo na nekoga, ki izžareva moč - je mišičast, poznavalec borilnih veščin, oblači primerno obleko, z seboj nosi razno orožje,… Beseda luč v tem kontekstu pomeni svetlobo, nekaj dobrega, pomeni boljši jutri,…
 
Tako nastanejo kipi, ki združujejo te opise. Abstrahirani posamezni elementi prikazujejo mišice, gibljivost, položaj telesa, rezilo. Prav rezilu sem se začel bolj posvečati.
Če opazujemo kip bojevnika luči 1, prepoznamo gibljivo telo, obdano z oklepom, ki pa se na mestu glave spremeni v rezilo. Bojevnik luči se mora danes boriti z glavo in besedo.